Logo Pixelzebra Business Central

Verkoop

Automatisering verkoopprocessen

Met de CRM functionaliteit stelt u campagnes op aan de hand van segmenten van de door u gedefinieerde contacten. U kunt deze segmenten definiëren op basis van specifieke criteria en op basis van bestaande segmenten. Daarbij is het mogelijk om segmentatiecriteria opnieuw te definiëren. Verder kunt u hiermee uw contacten per categorie sorteren en klanten automatisch classificeren op zelf opgegeven criteria.

Doordat u door het vastleggen van de contactgegevens van alle relaties een overzicht krijgt, wordt het eenvoudiger om de klant op een meer persoonlijke manier te benaderen. Ook is het mogelijk om alle interacties met contacten en relaties te registreren. Daarbij zijn alle Dynamics Business Central documenten die u aan uw contacten verzendt, zoals verkooporders en offertes, te registreren en terug te halen. Verder zijn ook alle e-mailcorrespondentie in een logboek registreerbaar.

U kunt hiermee uw verkoopprocessen verdelen in verschillende fasen. Gebruik vervolgens deze informatie voor een overzicht van uw verkoopkansen, zodat u deze beter kunt beheren. Verder kunt u uw taken die te maken hebben met verkoop- en marketingactiviteiten organiseren  en synchroniseren in Microsoft Dynamics Business Central.

 

Automatisering verkoopprocessen deal